Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Иван Рачев

Научните интереси на инж. Иван Рачев са в областите на проектирането и моделирането на оптоелектрнни и комуникационни системи. Наред с преподавателската си дейност, той е участвал в договори по НИС с Научно изследователския институт по оптоелектроника, лазерна техника и лазерни технологии – гр.Пловдив, ПС-10-3/1988г., с ВМЕИ „В.И.Ленин”-филиал Пловдив, П 58-3/1991г. и в договорите за научни изследвания I-593/31.10.2003г. и I-576/06.08.2004г., съответно на темите „Изследване на методи за обработка на резултати при измерване на характеристиките на оптоелектронни системи” и „Математично и физично моделиране и апробация на комуникационни технологии и устройства”. Автор и съавтор е на повече от 20 публикации, доклади на научни конференции и научно проложни разработки в областта на оптоелектрониката и оптичните комуникации.

 

Изтегли
Катедри
Специалности