Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Георги Паскалев

За студентите

 

Изтегли
Катедри
Специалности