Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Научни проекти

Национални и международни научно изследователски проекти за катедра МУ за периода 2004 – 2011 г. 


1. Научноизследователски проект от Университетски фонд “Научни изследвания’2004” в ТУ София – филиал Пловдив наименование "Моделно изследване на неметални зъбни колела с метален бандаж на зъбния профил" съгласно договор № Н – 600/09.08.2004 г. 


2. Научноизследователски проект от Университетски фонд “Научни изследвания’2006” в ТУ София – филиал Пловдив наименование „Еднопосочен съединител с гъвкави ленти” съгласно договор № І – 441/12.06.2006 г.  


3. Научно-изследователския проект №. CAB01/0109, тема: „Приложение на CAD/CAE за разработка на механични предавки и дизайн на машинни елементи, математическо моделиране и симулиране на кинематиката и динамиката на машините” финансиран от Фонда за научни изследвания към МОН „Сабатична година на българския учен 2008” 


4. Университетски договор на ТУ София № 102ни075-24 за научни изследвания “Изследване на полимерни зъбни колела с износоустойчиви покрития нанесени чрез вакуумни технологии” 


 Стенд за изпитване на еластичен съединител  

Стенд за изпитване на еластичен съединител 

 Стенд за изпитване на неметални (полимерни) зъбни колела  

Стенд за изпитване на неметални (полимерни) зъбни колела

 

Изтегли
Катедри
Специалности