Факултет по електроника и автоматика

Електроника

гл.ас. д-р инж. Илия Петров

Публикации

1. Стефанова К., Е.Гаджева, И.Петров, "Анализ на пълната грешка на АЦП с входен усилвател", Proceedings of the 9-th International Conference Electronics 2000, September 20-22, 2000, Sozopol, Bulgaria, book 4, pp. 151–156. 

2. Gadjeva E., K.Stefanova, I.Petrov, "Behavioral Computer Modeling of A/D Converters Using General Purpose Analysis Programs", Proceedings of the 11-th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, August 19-22, 2001, Linz, Austria, pp.226-229. 

3. Petrov I.E., K.K.Stefanova, E.D.Gadjeva, "Investigation of the Characteristics of D/A Converter by General Purpose Analysis Programs", Proceedings of the 10-th International Conference Electronics 2001, September 26-28, 2001, Sozopol, Bulgaria, book 2, pp.87-92. 

4. Петров И.Е., К.К.Стефанова, Б.Х.Коен, "PSpice модел на цифров синусоидален генератор", Proceedings of the 10-th International Conference Electronics 2001, September 26-28, 2001, Sozopol, Bulgaria, book 3, pp. 237–242. 

5. Petrov I.E., K.K.Stefanova, E.D.Gadjeva, "Modeling and Investigation of the Characteristics of Successive Approximation Register", Proceedings of the 11-th International Conference Electronics 2002, September 25-27, 2002, Sozopol, Bulgaria, book 2, pp. 39-44. 

6. Петров И., К.Стефанова, "Изследване, анализ и минимизация на грешките от нелинейност на ЦАП с R-2R матрица", Proceedings of the 13-th National Scientific Symposium with international participation Metrology and Metrology Assurance ’2003, September 16-20, 2003, Sozopol, Bulgaria, pp. 163–168. 

7. Петров И., К.Стефанова, "Минимизация на нелинейността на ЦАП с R-2R матрица", сп.”Е+Е”, бр.10-12, 2003. 

8. Stefanova K., I. Petrov, B. Koen: “Analysis Of The Accuracy Of Digital Sinewave Generator With Step-Linear Approximation”, Proceedings of The Fourteenth Int. Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS ET’2005, Book 1, pp. 47-50, 2005. 

9. Stefanova K., I. Petrov, B. Koen, “Non-Linear Distortion of Digital Sinewave Generator with Step and Step-Linear Approximation”, Proceedings of The Sixteenth Int. Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS ET ’2007, Book 1, pp. 59-62, 2007.

 

Катедри
Специалности