Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника- гр. София 2010

През м.май 2010г. в град София се проведе поредната Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника. При наличие на голяма конкуренция от девет отбора на всички висши технически учебни заведения, УХТ, ХТИ, заехме първо място в отборното и индивидуалното класиране.

 

Катедри
Специалности