Факултет по електроника и автоматика

Електроника

проф. д-р инж. Галидия Петрова

   

проф. д-р инж. Галидия Петрова-Спасова е автор и съавтор на над 50 научни публикации. Участник е в 15 научно-изследователски проекти на национално ниво и с международни екипи в областта на Биомедицинското инженерство, Системите за персонализирано здравеопазване, Системите за събиране и обработка на информация, като е ръководител на 4 от тях.  

Автор е на 5 учебни помагала за студенти по „Медицинска радиационна физика и инженерство” и „Цифрова схемотехника” на български и английски език. 

 

Изтегли
Катедри
Специалности