Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Емил Динков

   

Доц. Динков е автор и съавтор в 25 научни статии, извън дисертационния труд, 13 авторски свидетелства, от които едното поддържан патент, внедрен в производството.  

Участвал е в над 35 научно-изследователски проекта. Участвал е в разработки и внедрявания на съоръжения за едни от най-големите ни енергиийни обекти, като ПАВЕЦ”Чаира”, ТЕЦ ”Марица-Изток”1 и 2, Топлофикация “Пловдив –Север”, “ВиК” – Пловдив, “Електроразпределение” –Пловдив; Ст.Загора и др.  

Съавтор е на учебно ръководство за упражнения по дисциплината “Специализирани захранващи устройства”. Разработил и изработил макети по “Технологични захранващи устройства”. 

Бил е ръководител на 48 дипломанти, чиито теми са основно свързани със силовата електроника. Някои от темите завършиха с отлични резултати и новости, които бяха издадени като авторско свидетелство и статии, а други с конкретни разработки.  

Научни интереси - в областта на силовата електроника, предимно токозахранващи и преобразувателни устройства, така и в областта на автоматиката и измерванията.  

 

Изтегли
Катедри
Специалности