Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

Специалност Авиационна техника и технологии

За кандидатстудентите, които желаят да научат повече за специалност Авиационна техника и технологии

 

Катедри
Специалности