Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Ден на специалност Електротехника

На 14 март 2012 г. в Аулата на Технически университет-София, филиал Пловдив за пръв път се проведе “Ден на Електротехниката“.  

През последните 25 години катедра Електротехника е обучила 1030 електроинженера, от които 570 магистри и 460 бакалаври, повечето от които работят по специалността си в престижни фирми в региона, страната и света. 

В настоящия момент кат. “Електротехника“обучава 49 магистри и 124 бакалаври, които ще са бъдещият гръбнак на родната промишленост. 

В катедра “Електротехника“ работят 12 преподавателя-6 доцента, 3 гл. ас. д-р, 5 главни асистента, 1 асистент и двама служителя. 

Към настоящия момент катедрата разполага с 13 лаборатории-седем в трети и шест в четвърти корпус. Тук, от името на катедрата, искаме да изкажем своята голяма благодарност на Schneider Electic и Филкаб-Пловдив за оборудването на две нови лаборатории. Първата лаборатория 4307, е оборудвана от Schneider Electic, със съвременни средства за измерване и контрол на електрически величини, а лаборатория 4308 по “Възобновяеми източници на енергия“, оборудвана със съвременна фотоволтаична система дарена от Филкаб-Пловдив. 

 

Катедри
Специалности