Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника-2013г

На 26 април 2013г. в град Русе се проведе поредната студентска олимпиада по Теоретична електротехника. При наличие на силната конкуренция от осем отбора на ТУ-София, ТУ-Варна, РУ-Русе, ТУ-София,филиал Пловдив, УХТ, ХТМУ наш отбор под ръководството на доц. д-р Н.Георгиев и гл.ас. Я.Кисова се класира на на второ място, а студентът Георги Иванов заслужено зае първо място в индивидуалното класиране.

 

Катедри
Специалности