Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Отличили се студенти в катедра Електротехника

Диньо Костов е стипендиант на Фондация Еврика за учебната 2014/2015г. 

   


Маг. инж. Мирослав Атанасов завършва бакалавърска и магистърска степен в специалност “Електротехника” във филиала на ТУ-София в Пловдив през 2014 г. От 2011 г. работи в ЦЕРН (Европейския център за ядрени изследвания). Занимава се с изследване и оптимизиране на бързопулсиращи електромагнити, използвани в синхротрон за радиотерапия на ракови образувания. Стойността на проекта, по който работи, е 2 млн. евро. 


   


Д-р инж. Стефан Апостолов е изпълнителен директор на ЧЕЗ България.  

Маг. инж. Цвятко Кръстев е Ръководител КЕЦ Пловдив-Север „ЕВН – АД“.  

 

Катедри
Специалности