Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Национален семинар на тема: “Проектиране на енергоефективни осветителни уредби” - 24 ноември 2016 г.

Катедра „Електротехника”, ФЕА, ТУ – София, филиал Пловдив  

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ (НКО)  

Bulgarian National Committee on Illumination (BNCI)  

www.bnci.eu 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране  

Регионална колегия – Пловдив http://kiip.bg/a/region/plovdiv/  


П О К А Н А 


Катедра „Електротехника”, ФЕА, ТУ – София, филиал Пловдив 

Български националния комитет по осветление (НКО) и 

КИИП - Регионална колегия Пловдив 


имат удоволствието да Ви поканят на национален семинар на тема: 

“Проектиране на енергоефективни осветителни уредби” 


Дата и място на провеждане: 

- 24 ноември 2016 г. (четвъртък) от 15:30h – 17:30 h 


в Аулата на 4-ти учебен корпус на филиала на ТУ-София,  

гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" №25 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 


1. 15:30 Регистрация 

2. 15:40 Откриване на семинара  

3. 15:45 – 16:15 Отзвук от международната конференция по осветление LICHT 2016, проведена от 26-28.09.2016 г. в Карлсруе, Германия (най-реномираната и известна конференция в Европа), проф. д-р инж. Христо Василев - председател на Браншова камара за светодиодни технологии и осветление БКСТО 

4. 16:15 – 16:40 Проектиране на осветителни уредби със светодиоди, проблеми и възможности, доц. д-р. инж. Красимир Велинов - председател на BNCI 

5. 16:40 – 17:00 Енергийна ефективност на осветителни уредби съобразно действащите нормативни документи, инж. Ради Пипев - секретар на BNCI 

6. 17:00 – 17:20 Светодиодни светлинни източници и използването им в осветителната техника - гл. ас. д-р инж. Станимир Стефанов, регионален отговорник за регион Пловдив към BNCI 

7. 17:20 – 17:30 Коментари. Разисквания. 


Семинарът е безплатен. Предварително записване не се изисква 


 

Изтегли
Катедри
Специалности