Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

Семинар

29.11.2013г. Научен семинар за докторанти и студенти в зала 2203 от 13:30ч. в рамките на организирания ден на специалност "Компютърни системи и технологии" по повод 20-години от създаването на катедрата.  


27.06.2012г. Тема: "Европейски източници за финансиране на научно-изследователски проекти в областта на математиката и информатиката – възможности, условия и резултати", гл. ас. др. Атанас Костадинов 


06.06.2012г. от 18:30ч до 20:00ч. в зала е 4326 (4ти корпус на ТУ-София, филиал Пловдив) ще се проведе семинар-дискусия (DemoDay #6) в областта на информационните технологии (IT). Ще бъде представена алтернатива за стартиране и финансиране на собствени IT проекти чрез LAUNCHub (Launch hub) - Seed & Acceleration фонд.  


21.11.2008г. Тема: "Изследване на един клас системи за гласови съобщения", гл. ас. Иван Кънев 


23.10.2008г. Тема: "Алгоритми за оценяване на липсващи стойности в матрици за изразяване на гени", Елена Костадинова 


28.04.2006г. Тема: "Невронни мрежи. Алгоритъм с обратно разпространение на грешката", Ваня Менгова  


14.04.2006г. Тема: "Алгоритъм за определяне на структурно подобие на протеина", Добринка Петрова 


31.03.2006г. Тема: "Изследване на възможностите за високоскоростно надеждно предаване на данни от подвижни обекти по радиоканал в многолъчева среда", инж. Б.Рибов 


17.03.2006г. Тема: "Интернет базирани разпределени вградени системи", редовен докторант - инж. Николай Каканаков

 

Изтегли
Катедри
Специалности