Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Красимир Матееев Амбарев

-

 

Катедри
Специалности