Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

Група по Биоинформатика

През 2004 година по инициатива на проф. Никола Касабов (директор на KEDRI, Auckland University of Technology, Нова Зеландия) към Техническия университет в град Пловдив беше формирана група със специален интерес в биоинформатиката (BI SIG). Тази група се занимава с прилагане на методите на изчислителния интелект към анализа, моделирането и откриването на знания в биоинформатиката и разработването на нови методи и системи за решаване на различни интересни проблеми в тази област. Информация за BI SIG може да бъде намерена тук


 

 

Катедри
Специалности