Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

Компютърни мрежи и Разпределени системи

   

Лабораторията се занимава с изседване на компютърни мрежи и разпределени системи, както и с разработване на такива. 

 

За повече информация 

 

В лабораторията се работи по научно-изследователски проекти. Настоящ проект, съвместно с "Медицински университет Пловдив"

Фонд "Научни изследвания"

тема: Modern approaches in the design of clinical information system (CIS) for observation of pediatric surgery diseases. (PedSurgCIS)  

 

Катедри
Специалности