Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

доц. д-р инж. Михаил Калбанов

  Научни интереси – в областта на радиокомуникациите. Разработки внедрени и произвеждани в“Битова Електроника” – Велико Търново и частни фирми на по-късен етап. Някои резултати от тях са публикувани в списания като “Е+Е”, ”Радио телевизия и електроника”, “Journal of applied electromagnetism”, “Kommunikationstechnik” и др. Издадени два учебника. Има контакти с Факултета по “Електро и компютърно инженерство” на Атинския Държавен Университет.

 

Катедри
Специалности