Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

доц. д-р инж. Румен Костадинов Попов

 гл. ас. инж. Румен Попов  


Научни трудове за последните 5 години

 

Изтегли
Катедри
Специалности