Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Вътрешни проекти

1. Изследване режими на работа на синхронни и постоянно токови машини. Ръководител доц. д-р Станимира Шишкова

 

Катедри
Специалности