Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Участие в договори

1. Договор I - 575/06.08.04. на тема "Разработване, изследване и математическо моделиране на хибриден биосензор" - към МОН. 

2. Научно-изследователски договори: 

2.1. "Оптимизация на консумацията на електрическата енергия от обекти на МБАЛ "Свети Георги" - гр. Пловдив". Договор № I 294/11.06.2002. Ръководител доц. д-р Никола Георгиев ТУ - София, Филиал Пловдив. 

2.2. "Определяне на техническите загуби на изводи при Електроразпределителен район-Чирпан и препорьки за намаляването им". Договор №I-77/15.12.2003г. Рьководител проф. д-р т.н.Людмил Генов ТУ-София,филиал-Пловдив. 

 

Катедри
Специалности