Връчване на дипломи за заети академични длъжности и придобити научни степени

На 21.05.2024 г. на тържествена церемония в зала „Проф. Цветан Лазаров“ на Техническия университет – София бяха връчени дипломите за заети академични длъжности, издадени в периода от 05.05.2023 г. до 30.04.2024 г..

Проф. д-р Георги Венков, заместник-ректор академичен състав и координация откри церемонията и поздрави преподавателите, заели академични длъжности през периода.

Ректорът на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов приветства преподавателите, заели нови академични длъжности с думите, че днес е велик за Техническия университет – София ден, тъй като те са едно ново поколение учени,  което продължава да гради успеха и името на университета като водещ европейски образователен и изследователски център. „Пожелавам ви здраве, много лични и творчески успехи, да откривате нови инженерни решения, да продължавате по научния си път и да бъдете пример за вашите наследници, а  скоро да се видим на тържества за следващите дипломи“, добави той.

Проф. Иван Кралов лично връчи дипломите на 23 главни асистенти, на 2 старши преподаватели, на 23 доценти и 7 професори.

Седем от дипломираните са от пловдивския филиал на ТУ-София:

  Доц. Георги Георгиев от катедра „Индустриален мениджмънт“

Доц. Боян Дочев от катедра „Машиностроителна техника и технологии“

Доц. Николай Катранджиев от катедра „Индустриален мениджмънт“

Доц. Радослав Хрисчев от катедра „Системи за управление

Ст.преподавател Борис Спасов от катедра „Електроника“

Доц.Ивалина Петрова от катедра „Математика,физика и химия“ и гл.ас.Атанаси Ташев от катедра „Транспортна техника и технологии“ .

Ден по-рано, на 20.05.2024 г. на тържествена церемония бяха връчени и дипломите за придобити научни степени, издадени в периода от 05.05.2023 г. до 30.04.2024 г.

Ректорът на ТУ-София, Проф. Иван Кралов лично връчи дипломите за придобити научни степени на един „Доктор на науките“ – проф. Юлиян Генов и на 51 „доктори“. Сред тях, трима са от пловдивския филиал.

    Д-р инж.Десислава Димова

   Д-р инж.Беата Влахова

  Д-р инж.Теодора Мечева

Честито на всички дипломирани !