График за дипломни защити

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА)

 • спец. КСТ

ОКС „Магистър“ – на 10.07.2024 г. от 10.00 ч. в зала 1230
ОКС „Бакалавър“ – на 16 и 17.07.2024 г. от 10.00 ч. в зала 1230

 • спец. Електроника на 18.07.2024 г. от 9.30 ч. в зала 2112
 • спец. АИУТ

ОКС „Бакалавър“ – на 16.07.2024 г. от 9.00 ч. в зала 4311
ОКС „Магистър“ – на 16.07.2024 г. от 13.30 ч. в зала 4311

 • спец. Електротехника

ОКС „Бакалавър“ – на 18.07.2024 г. от 9.00 ч. в зала 4326
ОКС „Магистър“ – на 19.07.2024 г. от 9.00 ч. в зала 4326

 • спец. Индустриално инженерство – на 15.07.2024 г. от 10.00 ч. в зала 3304

 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)

 • спец. Мехатроника – на 09.07.2024 г. от 9.30 ч. в зала 3207
 • спец. МУ– на 09.07.2024 г. от 11.00 ч. в зала 3207
 • спец. МТТ

специализация „ТМММ“ – на 12.07.2024 г. от 9.30 ч. в зала 4206
специализация „МТМ“ – на 12.07.2024 г. от 11.30 ч. в зала 4206

 • спец. ТТТ и Автотранспортна техника– на 11.07.2024 г. от 9.00 ч. в зала 4328
 • спец. АТТ

ОКС „Бакалавър“ (Държавен изпит) – на 11 и 12.07.2024 г. от 8.00 ч. в зала 4430
ОКС „Магистър“ – на 12.07.2024 г. от 9.00 ч. в зала 4327

 • спец. ДПК – на 10.07.2024 г. от 10.00 ч. в зала 4328
 • спец. ИМ – на 11.07.2024 г. от 9.00 ч. в зала 2112
 • спец. ТП – на 11.07.2024 г. от 13.00 ч. в зала 2112