История

През 1984 година в град Пловдив е създаден Висш учебно-производствен център към ВМЕИ ”В. И. Ленин“ – София за обучение на студенти в V курс, а на следващата година е създаден и започва да функционира Факултета за специална подготовка.

Филиалът на ВМЕИ ”В. И. Ленин“ в град Пловдив е създаден с Постановление на Министерски съвет от 13.06.1986 г. Първите студенти са 300, а факултетите са три: Факултет за специална подготовка, Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене.

През 1987 година, Филиалът получава сградата на бившия Френски девически колеж, където са оборудвани учебни зали и лаборатории.

Университетът се разраства, студентите вече са повече от 900. Привлечени са нови, висококвалифицирани преподаватели от София, Варна, Габрово и Русе.С разпореждане на Министерския съвет N 30 / 13.06.1990 г. Филиалът става самостоятелно юридическо лице.

През 1990 г. на Филиала е предоставена сградата на АОНСУ в Пловдив, в която днес са I и II-ри учебни корпуси, студентският стол и общежитието.

През 2002 година окончателно е завършена и сградата на ул. „Цанко Дюстабанов“ 25 (IV-ти учебен корпус), в която са изградени просторни учебни зали, аула за официални събития и модерни лаборатории.

Днес, Филиалът на Технически университет – София в Пловдив е водещо висше учебно заведение за южен централен регион в областта на техническите науки. С над 12 хиляди дипломирани инженери, висококвалифицирани преподаватели и модерна материална база, Филиалът е предпочитано място за обучение на студенти от цялата страна.

Те могат да избират между 13 редовни бакалавърски програми, 12 магистърски и 4 задочни специалности. Филиалът има богата библиотека с учебна и специализирана техническа литература. На разположение на студентите са още общежитие с 385 места и студентски стол.

През 2018 година във филиала на Технически университет-София в Пловдив започна изграждането на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“ по проект, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“. Със средства по проекта е реконструирана голяма част от сградата на III-ти учебен корпус, която е паметник на културата от национално значение. В нея са изградени и оборудвани с най-съвременни средства модерни лаборатории, в които се осъществява активна научноизследователска и приложна дейност.