Документи и срокове

Правилник и графици

Правилник за приемане на студенти

Правилник за приемане на студенти през учебната 2024/2025 г.

Правилник

График за приемане на документи

Календарен график за приемане на документи за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.

Включва сроковете за подаване на документи за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

График за приемане на документи

График за провеждане на конкурсните изпити

Календарен график за провеждане на конкурсните изпити за учебната 2024/2025 г.

Включва график за провеждане на кандидатстудентските изпити за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както и сроковете за обявявяне на резултатите от изпитите

Кандидатстудентски изпити

График за класиране и записване

Календарен график за класиране и записване на приетите студенти за учебната 2024/2025 г.

Включва сроковете за обявяване на класиране и записване по факултети за приетите студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“

График за класиране и записване