Изпити

Актуално

Проверка на ниво по английски език 03-04.07.2024 г.

Уважаеми кандидат-студенти,

Тестът за проверка на ниво по английски език ще бъде отворен на 03.07.2024 г. в 08:00 часа и ще бъде достъпен до 20:00 часа на 04.07.2024 г. на следния адрес:

https://www.testportal.net/test.html?t=PxDMzQMh7Tug

Продължителността е 1 час и всеки кандидат може да се яви само веднъж.

При втори опит да отворите друг прозорец и/или да излезете от теста, тестът ще бъде блокиран.

При първия опит ще получат само предупреждение.

Пожелаваме успех на всички!

Успешно издържаният тест дава възможност да кандидатствате за специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект“

Редовни изпити

Заявление за явяване на редовни кандидатстудентски изпити можете да подадете:

По интернет

При подаване на заявление за явяване на редовните изпити да се спазват следните изисквания:

 1. За редовния тест по математика на 15.06.2024 г. се подава online заявление само там, където ще положите изпита, в един от следните сайтове:
 2. За редовния изпит по английски език на 08.06.2024 г. се подава online заявление само там, където ще положите изпита, в един от следните сайтове:

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:

 1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
 2. Изпращане на попълненото заявление
 3. Потвърждение на e-mail – на посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване, на който до един час е необходимо да потвърдите Вашите данни.
  Забележка: При проблеми с потвърждаването на линка, използвайте браузера, чрез който сте подали заявлението.
 4. Очакване на прикачен файл по e-mail със заявлението и талона със сградата и залата за явяване на всеки тест (изпит).
  [U]Ако не сте получили последния e-mail, можете да си проверите въведените данни и входящия номер от „Персонална информация“
  Забележка: Талонът със сградата и залата се разпечатва и се носи на изпита.
 5. Заплащане на таксата (таксите) по банков път
  Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.
  Заплаща се по сметкаIBAN: BG43UNCR75273154638901
  BIC: UNCRBGSF
  Уникредит Булбанк Пловдив
  Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
  Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

ВАЖНО: Подалите вече заявление за предварителни изпити по интернет могат да попълнят следващ изпит в online заявлението, могат да се обадят в Учебен отдел (тел. (032) 659 565; 659 566; 659 567; 659 568) или изпратят на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg данните си (Име, ЕГН) и пишат кой изпит желаят да бъде допълнен. Таксата се заплаща пак по банков път на сметката на Филиала.

В Учебен отдел

Подаване на заявления за редовните изпити в Учебен отдел

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет – София, Филиал Пловдив (каб. 4424, 4426 и 4427 – IV корпус, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25) всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

– в Учебен отдел при подаването на заявлението

– на постерминал в касата на Филиала (стая 4249)

– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявление

В регионалните бюра

Подаване на заявления за редовните изпити в регионалните бюра

Заявленията се подават в:

Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

– при подаване на документите

– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявление

За справки – тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568

Персонална информация

Тук можете да проверявате:

В етапа на предварителните и редовните конкурсни изпити:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас предварителни изпити
 • сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит)
 • оценки от положени конкурсни изпити

В етапа на кандидатстване и класиране:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури
 • оценки от положени конкурсни изпити
 • балообразуващи оценки
 • състезателен бал
 • резултати от класирания

Проверката се извършва по входящ номер и ЕГН на кандидат-студента.

ВХОД

Информация

Конкурсни задачи и решения

Включва темите от конкурсните изпити по математика и физика, както и от конкурсните тестове по математика за кандидат-студенти в Технически университет – София.

Конкурсни задачи и решения

Кандидатстудентски тест по математика

Указания и програма за тестовете по математика можете да намерите тук

Тест по математика

Кандидатстудентски изпит по английски език

Указания и програма за изпитите по английски език можете да намерите тук

Изпит по английски език

Предварителни изпити

Заявление за явяване на предварителни изпити можете да подадете от 20.02.2024 г.:

По интернет

При подаване на заявление за явяване на предварителните изпити да се спазват следните изисквания:

 1. За предварителния тест по математика на 30.03.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:
 2. За предварителните тестове по математика на 13.04.2024 г. и 27.04.2024 г.:
  • ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предходен тест или изпит, желателно е да подаде заявление само в сайта на мястото, където полага предходния тест или изпит;
  • ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се online заявление само на едно от посочените в т. 1 места.
 3. За предварителният изпит по английски език на 06.04.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:

 1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
 2. Изпращане на попълненото заявление
 3. Потвърждение на e-mail – на посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване, на който до един час е необходимо да потвърдите Вашите данни.
  Забележка: При проблеми с потвърждаването на линка, използвайте браузера, чрез който сте подали заявлението.
 4. Очакване на прикачен файл по e-mail със заявлението и талона със сградата и залата за явяване на всеки тест (изпит).
  [U]Ако не сте получили последния e-mail, можете да си проверите въведените данни и входящия номер от „Персонална информация“
  Забележка: Талонът със сградата и залата се разпечатва и се носи на изпита.
 5. Заплащане на таксата (таксите) по банков път
  Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.
  Заплаща се по сметкаIBAN: BG43UNCR75273154638901
  BIC: UNCRBGSF
  Уникредит Булбанк Пловдив
  Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
  Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

ВАЖНО: Подалите вече заявление за предварителни изпити по интернет могат да попълнят следващ изпит в online заявлението, могат да се обадят в Учебен отдел (тел. (032) 659 565; 659 566; 659 567; 659 568) или изпратят на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg данните си (Име, ЕГН) и пишат кой изпит желаят да бъде допълнен. Таксата се заплаща пак по банков път на сметката на Филиала.

В Учебен отдел

Подаване на заявления за предварителните изпити в Учебен отдел

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет – София, Филиал Пловдив (каб. 4424, 4426 и 4427 – IV корпус, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25) всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

– в Учебен отдел при подаването на заявлението

– на постерминал в касата на Филиала (стая 4249)

– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявление

В регионалните бюра

Подаване на заявления за предварителните изпити в регионалните бюра

Заявленията се подават в:

Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

– при подаване на документите

– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявление