Изпити

Актуално

Предварителни изпити

Заявление за явяване на предварителни изпити можете да подадете от 20.02.2024 г.:

По интернет

При подаване на заявление за явяване на предварителните изпити да се спазват следните изисквания:

 1. За предварителния тест по математика на 30.03.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:
 2. За предварителните тестове по математика на 13.04.2024 г. и 27.04.2024 г.:
  • ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предходен тест или изпит, желателно е да подаде заявление само в сайта на мястото, където полага предходния тест или изпит;
  • ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се online заявление само на едно от посочените в т. 1 места.
 3. За предварителният изпит по английски език на 06.04.2024 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:

 1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
 2. Изпращане на попълненото заявление
 3. Потвърждение на e-mail – на посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване, на който до един час е необходимо да потвърдите Вашите данни.
  Забележка: При проблеми с потвърждаването на линка, използвайте браузера, чрез който сте подали заявлението.
 4. Очакване на прикачен файл по e-mail със заявлението и талона със сградата и залата за явяване на всеки тест (изпит).
  [U]Ако не сте получили последния e-mail, можете да си проверите въведените данни и входящия номер от „Персонална информация“
  Забележка: Талонът със сградата и залата се разпечатва и се носи на изпита.
 5. Заплащане на таксата (таксите) по банков път
  Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.
  Заплаща се по сметкаIBAN: BG43UNCR75273154638901
  BIC: UNCRBGSF
  Уникредит Булбанк Пловдив
  Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
  Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

ВАЖНО: Подалите вече заявление за предварителни изпити по интернет могат да попълнят следващ изпит в online заявлението, могат да се обадят в Учебен отдел (тел. (032) 659 565; 659 566; 659 567; 659 568) или изпратят на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg данните си (Име, ЕГН) и пишат кой изпит желаят да бъде допълнен. Таксата се заплаща пак по банков път на сметката на Филиала.

В Учебен отдел

Подаване на заявления за предварителните изпити в Учебен отдел

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет – София, Филиал Пловдив (каб. 4424, 4426 и 4427 – IV корпус, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25) всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

– в Учебен отдел при подаването на заявлението

– на постерминал в касата на Филиала (стая 4249)

– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявление

В регионалните бюра

Подаване на заявления за предварителните изпити в регионалните бюра

Заявленията се подават в:

Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв. и може да се заплаща:

– при подаване на документите

– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Заявление

За справки – тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568

Персонална информация

Тук можете да проверявате:

В етапа на предварителните и редовните конкурсни изпити:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас предварителни изпити
 • сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит)
 • оценки от положени конкурсни изпити

В етапа на кандидатстване и класиране:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури
 • оценки от положени конкурсни изпити
 • балообразуващи оценки
 • състезателен бал
 • резултати от класирания

Проверката се извършва по входящ номер и ЕГН на кандидат-студента.

ВХОД

Информация