Контакти

Свържете се с нас

  Учебен отдел

  длъжност, име телефон ел. поща каб.
  Началник отдел инж. Евгений Йонков
  635 522
  659 565
  4427
  Гл. експерт „Учебна дейност“ инж. Елена Михайлова
  659 566
  4424
  Гл. експерт „Докторантури“ Мария Драмова
  659 567
  4426
  Специалист „Подг. обучение“ Байсе Кърмаджъ
  659 568
  4424

  Общофилиални служби

  длъжност, име телефон ел. поща каб.
  Секретар Светлана Нанева
  659 559
  4337
  Секретар Таня Поибренска
  659 558
  4337
  Гл. експерт „УЧР и ТРЗ“ Росица Костадинова
  659 552
  4334
  Гл. експерт „Връзки с обществеността“ Милослава Кондова-Николаева
  659 507
  4432
  Юрисконсулт Мария Тонкова
  659 553
  4435
  Финансов контрол Николай Катранджиев
  659 553
  4435

  Кампус Център

  Трети корпус

  се намира на ул. „Цанко Дюстабанов“ 8

  Сградата се намира в централната градска част, между Централния площад и Сточна гара.

  3-korpus

  Четвърти корпус (Централна сграда)

  се намира на ул. „Цанко Дюстабанов“ 25

  Сградата се намира в централната градска част, между Централния площад и Сточна гара.

  4-korpus

  Кампус Лаута

  Първи корпус, Втори корпус и общежитието

  се намират на бул. „Санкт Петербург“ 63

  До корпусите се стига с автобуси 9, 18, 24, 29, 44 и маршрутно такси 5.

  1-korpus