Официално откриване на „Дни на науката“ на Технически университет-София и 13-та Международна научна конференция „Техника, технологии и системи – ТехСис 2024“

Днес, във Филиал Пловдив на Техническия университет – София тържествено бяха открити “Дни на науката на ТУ – София 2024“ и 13-тата Международна научна конференция „Техника, технологии и системи –  ТехСис 2024“ .

Проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Технически университет- София откри “Дни на науката на ТУ – София 2024“, като подчерта уникалността на формата, който се провежда за 18-ти пореден път.

„Това е традиция, която включва първите стъпки на нашите млади изследователи в научната област, традиция в международното сътрудничество в областта на технологиите , традиция в обмяната и трансфера на технологии между бизнеса и науката, това е една традиция на успеха“ – подчерта при откриването на научния форум проф. Кралов. И пожела „Дни на науката“ да разширява своя формат и да прерастне в национален научен форум , а в бъдеще да се превърне и във водещо събитие на Европейския технологичен университет.

Доц. д-р инж. Николай Николов, заместник-ръководител на Научноизследователския сектор също подчерта важността на научния форум „Дни на науката“, превърнал се в запазена марка на ТУ-София. „Дните на науката добиват все по-голямо значение в академичния живот на ТУ-София. Те предоставят не само подиум на който да представим нашите научни изследвания и разработки, а също така са изключително важни за създаването на контакти, за раждането на нови идеи и осъществяване на връзки с бизнеса“ – заяви доц. Николов.

Доц. д-р инж. Никола Шакев, директор на Филиал Пловдив на ТУ – София благодари за възможността Филиалът в Пловдив отново да е домакин на откриването на значимия форум „Дни на науката“ и откри официално 13-то издание на Международната научна конференция „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ – ТЕХСИС 2024“. Той припомни накратко историята на създаването на научния форум, проведен за първи път през 2009-та година. От 2019-та година, докладите в международната конференция са индексирани във водещата база данни Scopus, като до момента общия брой на подадените доклади е 400, а цитиранията са 506.

„Това доказва значимостта на международната научна конференция „ТехСис“ , която предоставя много добра възможност за кариерно израстване , както на младите изследователи и учени, така и на целия академичен състав на ТУ-София“ – каза още доц. Шакев.

След откриването, Международната научна конференция продължи с пленарния доклад на проф. Карамджит Гил от Университета в Брайтън, Великобритания,  на тема „Траекторията на изкуствения интелект – от Eliza до ChatGPT“.

Повече от 150 учени , експерти и изследователи от 8 държави се включват в тазгодишното издание на международната научна конференция „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ – ТЕХСИС 2024“.

Присъствено и онлайн ще бъдат представени близо 80 научни доклада и разработки, разпределени в 7 отделни секции :

  • Автоматика, системи за управление и роботика;
  • Електротехника и електроника;
  • Компютърна техника, информатика и комуникации;
  • Машинно инженерство;
  • Автомобилно и авиационно инженерство;
  • Материалознание
  • Индустриален мениджмънт и дизайн;

Всички доклади ще бъдат публикувани в отделен брой на изданието AIP Conference Proceedings, индексирано от редица водещи бази данни, включително Scopus , както и в Списание – Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications.

 

Също днес, Филиалът в Пловдив на ТУ-София беше домакин и на  годишната конференция на Научноизследователския сектор „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ по проект №BG-RRP-2.004-0005 , Национален план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-2.004, Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ .

Репортаж от Конференцията „ТехСис“ https://u4avplovdiv.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d1%81%d0%b8%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%87