РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, уч. 2023/2024 г.