ОКС Магистър

Описание на специалността

Технически университет-София, Филиал Пловдив предлага обучение в 12 магистърски програми. Обучението е РЕДОВНО и може да бъде по държавна поръчка или платено.

Семестриалните такси за редовно обучение са както следва:

  • по държавна поръчка – 500 лв.
  • платено обучение – таксите са различни за отделните професионални направления

Семестриалната такса за държавна поръчка се заплаща при записването, а за платено обучение може да се заплаща на две равни вноски, като първата е при записването !

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА)

Дизайн и програмиране на електронни системи

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)

Машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Transport equipment and technologies

Транспортна техника и технологии

Технологично предприемачество

Технологично предприемачество (на английски език)