Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето

Описание на специалността

Обучението по специалността „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“ се извършва в специализирани лаборатории и по дисциплини, чрез които се придобиват знания в областта на съвременните CAD/CAM/CAE технологии за моделиране и проектиране на технологични процеси и екипировка.
Високото ниво на съвременното технологично оборудване позволява изучаването на различни подходи за програмно реализиране на редица технологични операции в областта на металообработването, материалознанието, леенето и други сфери от машиностроенето.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

По време на четиригодишният бакалавърски курс на обучение се изучават, както фундаментални, така и тясно специализирани дисциплини, свързани с компютърното моделиране, симулиране, програмиране на процеси за машини и технологии в машиностроенето.

Възможности за реализация

Завършилите специалността придобиват знания и умения за работа със съвременни машини и системи с цифрово програмно управление, проектиране и моделиране на инструментална и технологична екипировка, проектиране и моделиране на изделия и технологии с помощта на съвременни компютърни софтуерни системи в различни сфери на индустриалните предприятия.