Машиностроителна техника и технологии

Описание на специалността

Обучението е в областта на технология на машиностроенето, металорежещите машини и инструменти, технология на металите и металообработващите машини.

Студентите имат възможност да избират от два модула :

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Учебният план на специалността е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават около 18 % от всички дисциплини. Лекциите и упражненията се водят от щатни хабилитирани преподаватели и напълно отговарят на държавните образователни изисквания. За студентите е осигурено провеждането на учебна практика в Университета в Щутгарт – Германия, с който има договор за взаимно сътрудничество.

Възможности за реализация

Според своите качества, завършилите специалността инженери могат да се реализират като мениджъри, конструктори, технолози, специалисти по маркетинга и реализацията, изследователи и преподаватели. Машинният инженер, завършил тази специалност е подготвен да проучва, изследва и проектира технологични процеси за изработване на заготовки и детайли, за сглобяване на възли и машини; да изследва, проектира, модернизира, експлоатира и ремонтира металорежещи и металообработващи машини и автоматизирани комплекси, да управлява производствени системи и стопански организации; да проектира и реконструира машиностроителни предприятия