Машиностроене и уредостроене

Описание на специалността

Обучението по специалност „Машиностроене и уредостроене“ е в областта на прецизната техника и машиностроенето. Изучават се дисциплини, свързани с конструиране, програмиране, симулиране, диагностика, контрол и управление на качеството, експлоатация и производство на роботи, измервателна техника, оптична техника, финномеханична техника. Съчетават се знанията и уменията по прецизна техника, машиностроене, електроника и компютърни технологии.

Студентите изучават и работят с програми като SolidWorks Design, CAD/CAM/CAE продукти и придобиват знания в сферите на оптичната техника; конструиране, програмиране, симулиране, диагностика, експлоатация и производство на роботи, манипулатори и роботизирани системи; измервания и измервателна техника; финномеханична техника. В завършващата част от обучението си , студентите могат да избират от два модула:

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Учебният план е съобразен с програмите за обучение на водещите европейски университети.

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Възможности за реализация

Завършилите специалността получават квалификация за извършване на проекто-конструкторски, производствени, организационни и контролни дейности в сферата на машиностроенето и уредостроенето. Дипломираните инженери са търсени специалисти в големите индустриални предприятия, както у нас така и в чужбина. Много от завършилите студенти на специалност „Машиностроене и уредостроене“ работят и във военно-промишлените комплекси на територията на страната.