Електронно обучение

За студентите от ФЕА – използваната платформа за електронно обучение от факултета е https://fea.tu-plovdiv.bg/moodle/. Регистрациите отново се създават служебно, като данните за вход се изпращат на подадените от студентите в канцелария ФЕА лични имейли. За възстановяване на забравена парола използвайте същите тези имейли, на които ще получите инструкции за промяна на паролата. При проблем с дистанционното обучение можете да се свържете с отговорника за вашата специалност: https://fea.tu-plovdiv.bg/дистанционно-обучение/

За студентите от ФМУ – използваната платформа за електронно обучение от факултета е https://e-learning.tu-plovdiv.bg/, където студентските регистрации отново се създават по служебен път без да трябва студентите да се регистрират самостоятелно. Потребителските данни за вход можете да откриете на студентските си имейли. Можете да промените паролата си посредством търсене по потребителско име (факултетния ви номер) или имейл (студентския ви имейл), на който ще получите електронно писмо с указания как да промените паролата си. При проблем с дистанционното обучение пишете на support@tu-plovdiv.bg

Полезна информация за всички студенти относно дистанционно електронно обучение

Уважаеми студенти,

Във връзка с безпроблемното протичане на онлайн обучението се опитахме да синтезираме необходимата ви информация.

Office 365 Education (Microsoft Teams, Word, Excel…)

Ако искате или се налага да използвате Microsoft Teams или други продукти, които са част от Office 365 Education, регистрирайте се самостоятелно с гореспоменатия студентски имейл, който има вида XXXXXX@std.tu-plovdiv.bg, където XXXXXX е факултетният ви номер. Подробна информация: https://ict.tu-plovdiv.bg/services.php?prm=services&id=4#office365

Електронна поща

Всички студенти на Технически университет – София, филиал Пловдив разполагат със студентски имейли, които се намират на адрес http://mail.std.tu-plovdiv.bg/. Регистрацията за тези пощи е направена автоматично за всички без да е необходимо студентите сами да правят това (информацията се подава от съответната студентска канцелария). Регистрираните преди септември 2020 година, трябва да са получили данните си за вход на посочените от тях лични имейли. Студентите регистрирани след септември 2020 година могат да влизат със следните данни:

Потребителско име: XXXXXX, където XXXXXX е факултетният ви номер.

Парола: YYYY#tuZZZZ, където YYYY са последните 4-ри цифри от факултетния ви номер, а ZZZZ са последните 4-ри цифри от вашето ЕГН (ЛНЧ или ЛИН за чуждестранните граждани).

На тези имейл адреси ще получавате информация, свързана с вашето дистанционно електронно обучение. При смяна на парола бъдете изключително внимателни, тъй като системата не предлага възможност за възстановяване на забравена парола.