Студентски съвет

Студентски съвет на Технически университет-София, Филиал Пловдив е част от Студентския съвет на ТУ-София. Структурата е създадена по смисъла на Закона за висшето образование, за защита на общите интереси на обучаващите се.

Студентският съвет на ТУ-София, Филиал Пловдив се състои от избраните представители на студентите в Общото събрание на университета. Изборните събрания се провеждат веднъж на две години, когато се утвърждават новите членове на общото събрание на университета. Предвидени са две квоти – студенти и докторанти от Факултета по електроника и автоматика и студенти и докторанти от Факултета по машиностроене и уредостроене.

 

Състав на Студентски съвет на Технически университет-София, Филиал Пловдив мандат 2022/2024 :

Име:

 

Длъжност/комисия: Специалност :
Гергана Иванова Председател ДПК
Теодор Демирев Заместник-председател МУ
Инж. Иван Палешников Председател на Домови съвет ЕТ
Божидара Гаджалова ДПК
Едис Мехмедали АТТ
Николай Иванов АТТ
Кремена Кайрякова КСТ
Дилян Симов ДПЕС
Ангел Ховсепян ИМ
Христиана Джакова КСТ
Мария Бабанова КСТ
Симеон Синапов ЕТ
Марио Дечев ЕТ
Стефан Лавчев ТТТ
Александър Попов КМТМ

 

За контакти :

стая : 3110

ss_tu_plovdiv

Студентски съвет ТУ София – филиал Пловдив