Телефонен указател

Указател

Управление

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Директор доц. д-р инж. Никола Шакев
659 555
626 886
4338
Зам. Директор по УДАС проф. д-р инж. Въльо Николов
659 556
627 500
4336
Зам. Директор по НДЕР доц. д-р инж. Николай Каканаков
659 557
4335
Зам. Директор по МДИ доц. д-р инж. Христиан Панайотов
659 550
4332
Главен секретар маг. инж. Цветан Петров
659 554
633 254
4331

Административни служби и отдели

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Секретар Светлана Нанева
659 559
4337
Секретар Таня Поибренска
659 558
4337
Гл. експерт „УЧР и ТРЗ“ Росица Костадинова
659 552
4334
Гл. експерт „Връзки с обществеността“ Милослава Кондова-Николаева
659 507
4432
Юрисконсулт Мария Тонкова
659 553
4435
Финансов контрол Николай Катранджиев
659 553
4435
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ст. експерт „СО“ инж. Лалка Ботева
659 541
4432
Деловодител Пенка Касабова
659 551
4333
Шофьор Костадин Сиваков
659 750
гараж
Шофьор Николай Карагьозов
659 750
гараж
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Началник отдел инж. Евгений Йонков
635 522
659 565
4427
Гл. експерт „Учебна дейност“ инж. Елена Михайлова
659 566
4424
Гл. експерт „Докторантури“ инж. Любомира Цанкова
659 567
4426
Гл. експерт „Докторантури“ Мария Драмова
659 567
4426
Специалист „Подг. обучение“ Байсе Кърмаджъ
659 568
4424
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел инж. Христо Христев
620 044
659 595
4428
Програмист инж. Милена Кирева
659 596
4429
Програмист Росица Желязкова
659 596
4429
Програмист инж. Веселин Станчев
659 596
4429
Техник ЕКТ Дамян Атанасов
659 504
4119

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Главен счетоводител Калина Айдарова
624 296
659 545
4247
Зам. главен счетоводител Зорка Стоянова
659 547
4248
Счетоводител Десислава Димитрова
659 548
4250
Счетоводител Ивелина Маджова
659 546
4246
Счетоводител Стефка Иванова
659 546
4246
Счетоводител Таня Калинина
659 548
4250
Касиер-счетоводител Райна Титова
659 549
4249
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Студентски столове Стол II корпус
659 785
659 786
Студентски столове Стол „Байкал“
635 448
Бюфети Бюфет II корпус
659 787
Бюфети Бюфет IV корпус
659 511
Общежитие – управител Анна Галинчева
659 799
Почивна база Домакин
03109/2231
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел Георги Гишин
659 506
4215
Електротехник Иван Станев
659 602
работилница
Електротехник Цоню Цонев
659 742
1112
Водопроводчик Лъчезар Дошков
659 602
работилница
Водопроводчик Атанас Партенов
659 750
работилница
Дърводелец Димитър Иванов
659 602
работилница
Огняр II корпус
659 783
Огняр III корпус
659 694
Огняр IV корпус
659 503
Домакин Анна Галинчева
659 737
1107
Домакин Антоанета Лютова
659 610
4017
Домакин инж. Васил Везнев
659 650
3234
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Инспектор „БЗР“ Светлана Петрова
659 559
4337
Портиери IV корпус
659 500
Портиери III корпус
659 600
Портиери II корпус
659 700
Портиери Общежитие
659 797
Портиери Сграда на Технически колеж
608 110
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител звено
659 519
4116
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител Мануела Колева
659 777
2404
Библиотекар Боряна Здравкова
659 777
library@tu-plovdiv.bg 2404
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Председател СС
659 709
1209

Факултет по електроника и автоматика

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Декан доц. д-р Митко Шопов
659 560
626 660
4251
Зам. декан по УД доц. д-р Севил Ахмед-Шиева
659 585
4420
Зам. декан по НПД проф. д-р Галидия Петрова
659 576
4502
Гл. експерт Марина Христозова
659 564
4242
Експерт Радка Станимирова
659 564
4242
Секретар Валентина Георгиева
659 564
4242
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Диляна Будакова
659 753
2406
Секретар Йорданка Иванова
659 704
1204
Академичен състав
проф. д-р Веселка Боева
659 723
1223
проф. д-р Гриша Спасов
659 724
1224
проф. д-р Петя Павлова
659 705
1205
доц. д-р Атанас Костадинов
659 726
1226
доц. д-р Велко Илчев
659 726
1226
доц. д-р Диляна Будакова
659 753
2406
доц. д-р Ивайло Атанасов
659 729
1229
доц. д-р Мария Маринова
659 728
1228
доц. д-р Митко Шопов
659 765
2214
доц. д-р Николай Каканаков
659 765
2214
гл.ас. д-р Борис Рибов
659 710
1210
гл.ас. д-р Веселка Петрова-Димитрова
659 754
vpetrova@tu-plovdiv.bg 2407
гл.ас. д-р Добринка Петрова
659 727
1227
гл.ас. д-р Спиридон Арнаудов
659 728
donela@tu-plovdiv.bg 1228
гл.ас. д-р Теодора Мечева
659 725
1225
ас. Вельо Василев
659 754
2407
ас. Емилия Пардо
659 727
epardo@tu-plovdiv.bg 1227
ас. Радослав Фурнаджиев
659 710
1210
Специалист инж. Йордан Генов
659 729
1229
Програмист инж. Стефан Лишев
659 756
2201
Оператор инж. Костадинка Тодорова
659 756
2201
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Цветана Григорова
659 711
1211
Секретар Иванка Атанасова
659 717
1217
Академичен състав
проф. д-р Галидия Петрова
659 719
1219
доц. д-р Бойко Петров
659 761
2209
доц. д-р Боряна Пачеджиева
659 708
1208
доц. д-р Цветана Григорова
659 711
1211
гл.ас. д-р Димитър Янков
659 776
2402
гл.ас. д-р Иван Мараджиев
659 776
2402
гл.ас. д-р Илия Петров
659 718
1218
гл.ас. д-р Росен Божилов
659 764
2213
ас. Георги Бодуров
659 721
1221
ас. Христо Радев
659 718
1218
Преподаватели – „Спорт“
ст. преп. д-р Даниел Владимиров
659 646
3130
ст. преп. д-р Петър Доганов
659 647
3125
ст. преп. Борис Спасов
659 648
3127
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. дн Борислав Пенев
659 530
4315
Секретар Катя Додова
659 529
4316
Академичен състав
доц. дн Борислав Пенев 659 527 4318
доц. д-р Албена Танева
659 585
4420
доц. д-р Иван Костов
659 525
4319
доц. д-р Крум Кутрянски
659 526
4320
доц. д-р Никола Шакев
659 528
4317
доц. д-р Радослав Хрисчев
659 527
4318
доц. д-р Севил Ахмед-Шиева
659 585
4420
гл.ас. д-р Васил Попов
659 584
4419
ас. Иванка Димитрова
659 525
4319
ас. Катя Маджарова-Атанасова
659 584
4419
ас. Стела Стойкова
659 527
4318
ас. Тихомир Стоянов
659 584
4419
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Станимир Стефанов
659 581
4416
Секретар Мая Чолакова
659 535
4316
Академичен състав
доц. д-р Васил Спасов
659 592
4515
доц. д-р Иван Хаджиев
659 686
3333
доц. д-р Маргарита Денева
659 685
3331
доц. д-р Мишо Мацанков
659 685
3331
доц. д-р Никола Георгиев
659 592
4515
доц. д-р Станимир Стефанов 659 512 4416
гл.ас. д-р Василина Златанова
659 689
3339
гл.ас. д-р Николай Паунков
659 687
3335
ас. Ана Димитрова
659 687
3335
ас. Минчо Велков
659 512
4236
Технолог инж. Милан Калев
659 682
3325

Факултет по машиностроенe и уредостроене

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Декан доц. д-р Красимир Амбарев
659 575
628 600
4434
Зам. декан по УД доц. д-р Силвия Салапатева
659 613
4201
Зам. декан по НПД доц. д-р Райчо Райчев
659 623
4231
Гл. експерт Мария Попова
659 563
4240
Експерт Паулина Пенова
659 563
4240
Секретар Яна Калчева-Милкова
659 573
4239
длъжност, име телефон ел. поща каб.
ИД Ръководител доц. д-р Милчо Ташев
659 655
3220
Секретар  Ирена Спасова
659 586
4421
Академичен състав
доц. д-р Димитър Петров
659 517
4109
доц. д-р Милчо Ташев
659 655
3220
доц. д-р Павлинка Кацарова
659 636
3112
гл.ас. д-р Аделина Василева
659 590
4403
гл.ас. д-р Димитър Димитров
659 517
4109
гл.ас. д-р Климент Георгиев
659 590
4403
ас. д-р Пенко Митев
659 590
4403
Технолог инж. Бано Стефанов
659 656
3211A
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Илия Четроков
659 611
4203
Секретар Ирена Спасова
659 612
irena_spasova@tu-plovdiv.bg 4202
Академичен състав
доц. д-р Ангел Ленгеров
659 613
4201
доц. д-р Ангел Попаров
659 619
4216
доц. д-р Боян Дочев
659 615
4220
доц. д-р Георги Левичаров
659 624
4232
доц. д-р Илия Четроков
659 616
4219
гл.ас. д-р Константин Чукалов
659 617
4218
гл.ас. д-р Съби Събев
659 614
4221
ас. д-р Десислава Димова
659 615
d.dimova@tu-plovdiv.bg 4220
ас. Агоп Измирлиян
659 619
izmirliyan@tu-plovdiv.bg 4216
Технолог Васил Петков
659 605
4106
Технолог Георги Шпиталов
659 609
4101
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Атанас Начев
659 521
4330
Секретар Христина Зеленкова
659 520
4329
Академичен състав
проф. д-р Въльо Николов
659 594
659 556
4517
доц. д-р Атанас Начев 659 514 4238
доц. д-р Красимир Амбарев
659 518
4112
доц. д-р Силвия Салапатева
659 613
4201
доц. д-р Христиан Панайотов
659 518
4112
гл.ас. д-р Атанаси Ташев
659 626
atanasi.tashev@tu-plovdiv.bg 4234
гл.ас. д-р Данчо Колибаров
659 593
4516
гл.ас. д-р Йордан Стоянов
659 626
4234
гл.ас. д-р Станимир Пенчев
659 632
3104А
гл.ас. д-р Стилияна Танева
659 524
4301
гл.ас. д-р Стоян Аврамов
659 593
4516
Технолог Иван Маджев
659 523
4303
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Силвина Илиева
659 625
4233
Секретар Катя Додова
659 625
4233
Академичен състав
доц. д-р Райчо Райчев
659 623
4231
доц. д-р Силвина Илиева
659 625
4233
гл.ас. д-р Валери Бакърджиев
659 513
4237
гл.ас. д-р Чавдар Пашински
659 622
4230
ас. Александър Георгиев
659 513
a_georgiev@tu-plovdiv.bg 4237
ас. Георги Джурков
659 622
george.djurkov@tu-plovdiv.bg 4230
ас. Иванка Делова
659 623
4231
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Георги Георгиев
659 703
659 706
1203
Секретар Иванка Атанасова
659 717
1217
Академичен състав
проф. д-р Тони Михова
659 714
1214
доц. д-р Георги Георгиев
659 706
1206
доц. д-р Николай Катранджиев
659 715
1215
гл.ас. д-р Десислава Шатарова
659 716
1216
гл.ас. д-р Елена Златанова
659 712
1212
гл.ас. д-р Таня Гигова
659 706
1206
ас. д-р Марияна Ковачева
659 716
1216
Преподаватели – „Английски език“
ст.преп. д-р Даниела Вълева
659 712
1212
ст.преп. Анет Арабаджиева
659 707
1207
ст.преп. Константина Няголова
659 722
1222
ст.преп. Надежда Гешанова
659 716
1216
ст.преп. Надя Попова
659 707
1207
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Албена Павлова
659 652
3214
Секретар Мая Чолакова
659 680
3308
Академичен състав
Направление „Математика“
доц. д-р Албена Павлова
659 652
3214
доц. д-р Васил Петров
659 680
3308
гл.ас. д-р Ива Найденова
659 651
3212
гл.ас. д-р Радка Колева
659 651
3212
гл.ас. д-р Радослава Терзиева
659 651
3212
Направление „Физика“
гл.ас. д-р Георги Добрев
659 654
3218
ас. Зара Касапетева
659 654
3218
Направление „Химия“
доц. д-р Ивалина Петрова
659 653
3216
гл.ас. д-р Калина Камарска
659 653
3216
Технолог Донка Борисова
659 653
3216

Специализирано обучение

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител проф. д-р Въльо Николов
659 620
4228
Организатор Христина Зеленкова
659 520
4329
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Георги Георгиев 659 703
659 706
1203