Телефонен указател

Указател

Управление

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Директор доц. д-р инж. Никола Шакев
659 555
626 886
4338
Зам. Директор по УДАС проф. д-р инж. Въльо Николов
659 556
627 500
4336
Зам. Директор по НДЕР доц. д-р инж. Николай Каканаков
659 557
4335
Зам. Директор по МДИ доц. д-р инж. Христиан Панайотов
659 550
4332
Главен секретар маг. инж. Цветан Петров
659 554
633 254
4331

Административни служби и отдели

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Секретар Светлана Нанева
659 559
4337
Секретар Таня Поибренска
659 558
4337
Гл. експерт „УЧР и ТРЗ“ Росица Костадинова
659 552
4334
Гл. експерт „Връзки с обществеността“ Милослава Кондова-Николаева
659 507
4432
Юрисконсулт Мария Тонкова
659 553
4435
Финансов контрол Николай Катранджиев
659 553
4435
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ст. експерт „СО“ инж. Лалка Ботева
659 541
4432
Деловодител Пенка Касабова
659 551
4333
Шофьор Костадин Сиваков
659 750
гараж
Шофьор Николай Карагьозов
659 750
гараж
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Началник отдел инж. Евгений Йонков
635 522
659 565
4427
Гл. експерт „Учебна дейност“ инж. Елена Михайлова
659 566
4424
Гл. експерт „Докторантури“ Мария Драмова
659 567
4426
Специалист „Подг. обучение“ Байсе Кърмаджъ
659 568
4424
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел инж. Христо Христев
620 044
659 595
4428
Програмист инж. Милена Кирева
659 596
4429
Програмист Росица Желязкова
659 596
4429
Програмист Веселин Станчев
659 596
4429
Техник ЕКТ Дамян Атанасов
659 504
4119
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Главен счетоводител Калина Айдарова
624 296
659 545
4247
Зам. главен счетоводител Зорка Стоянова
659 547
4248
Счетоводител Десислава Димитрова
659 548
4250
Счетоводител Ивелина Маджова
659 546
4246
Счетоводител Стефка Иванова
659 546
4246
Счетоводител Таня Калинина
659 548
4250
Касиер-счетоводител Райна Титова
659 549
4249
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Студентски столове Стол II корпус
659 785
659 786
Студентски столове Стол „Байкал“
635 448
Бюфети Бюфет II корпус
659 787
Бюфети Бюфет IV корпус
659 511
Общежитие – управител Анна Галинчева
659 799
Почивна база Домакин
03109/2231
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел Георги Гишин
659 506
4215
Електротехник Иван Станев
659 602
работилница
Електротехник Цоню Цонев
659 742
1112
Водопроводчик Лъчезар Дошков
659 602
работилница
Водопроводчик Атанас Партенов
659 750
работилница
Дърводелец Димитър Иванов
659 602
работилница
Огняр II корпус
659 783
Огняр III корпус
659 694
Огняр IV корпус
659 503
Домакин Анна Галинчева
659 737
1107
Домакин Антоанета Лютова
659 610
4017
Домакин инж. Васил Везнев
659 650
3234
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Инспектор „БЗР“ Светлана Петрова
659 559
4337
Портиери IV корпус
659 500
Портиери III корпус
659 600
Портиери II корпус
659 700
Портиери Общежитие
659 797
Портиери Сграда на Технически колеж
608 110
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител звено
659 519
4116
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител Мануела Колева
659 777
2404
Библиотекар Боряна Здравкова
659 777
2404
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Председател СС
659 709
1209

Факултет по електроника и автоматика

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Декан доц. д-р Митко Шопов
659 560
626 660
4251
Зам. декан доц. д-р Севил Ахмед-Шиева
659 585
4420
Зам. декан проф. д-р Галидия Петрова
659 576
4502
Ст. експерт Марина Христозова
659 564
4242
Експерт Радка Станимирова
659 564
4242
Секретар Валентина Букова
659 564
4242
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Диляна Будакова
659 753
2406
Секретар Йорданка Иванова
659 704
1204
Преподавател проф. д-р Веселка Боева
659 723
1223
Преподавател проф. д-р Гриша Спасов
659 724
1224
Преподавател проф. д-р Петя Павлова
659 705
1205
Преподавател доц. д-р Атанас Костадинов
659 726
1226
Преподавател доц. д-р Велко Илчев
659 726
1226
Преподавател доц. д-р Ивайло Атанасов
659 729
1229
Преподавател доц. д-р Мария Маринова
659 728
1228
Преподавател доц. д-р Митко Шопов
659 765
2214
Преподавател доц. д-р Николай Каканаков
659 765
2214
Преподавател гл.ас. д-р Борис Рибов
659 710
1210
Преподавател гл.ас. д-р Веселка Петрова-Димитрова
659 754
2407
Преподавател гл.ас. д-р Добринка Петрова
659 727
1227
Преподавател гл.ас. д-р Спиридон Арнаудов
659 728
1228
Преподавател ас. Вельо Василев
659 754
2407
Преподавател ас. Емилия Пардо
659 727
1227
Преподавател ас. Иван Янчев
659 710
1210
Преподавател ас. Радослав Фурнаджиев
659 710
1210
Специалист инж. Йордан Генов
659 729
1229
Програмист инж. Стефан Лишев
659 756
2201
Оператор инж. Костадинка Тодорова
659 756
2201
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Цветана Григорова
659 711
1211
Секретар Иванка Атанасова
659 717
1217
Преподавател проф. д-р Галидия Петрова
659 719
1219
Преподавател доц. д-р Боряна Пачеджиева
659 708
1208
Преподавател доц. д-р Бойко Петров
659 761
2209
Преподавател гл.ас. д-р Димитър Янков
659 776
2402
Преподавател гл.ас. д-р Иван Мараджиев
659 776
2402
Преподавател гл.ас. д-р Илия Петров
659 718
1218
Преподавател гл.ас. д-р Росен Божилов
659 764
2213
Преподавател ас. Христо Радев
659 718
1218
Преподавател – „Спорт“ ст. преп. д-р Даниел Владимиров
659 646
3130
Преподавател – „Спорт“ ст. преп. д-р Петър Доганов
659 647
3125
Преподавател – „Спорт“ ст. преп. Борис Спасов
659 648
3127
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. дн Борислав Пенев
659 530
659 527
4315
Секретар Катя Додова
659 529
4316
Преподавател доц. д-р Албена Танева
659 585
4420
Преподавател доц. д-р Иван Костов
659 525
4319
Преподавател доц. д-р Крум Кутрянски
659 526
4320
Преподавател доц. д-р Никола Шакев
659 528
4317
Преподавател доц. д-р Севил Ахмед-Шиева
659 585
4420
Преподавател гл.ас. д-р Васил Попов
659 584
4419
Преподавател гл.ас. д-р Радослав Хрисчев
659 527
4318
Преподавател ас. Иванка Димитрова
659 525
4319
Преподавател ас. Катя Маджарова-Атанасова
659 584
4419
Преподавател ас. Стела Стойкова
659 527
4318
Преподавател ас. Тихомир Стоянов
659 584
4419
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Станимир Стефанов
659 581
659 512
4416
Секретар Мая Чолакова
659 535
4316
Преподавател доц. д-р Васил Спасов
659 592
4515
Преподавател доц. д-р Иван Хаджиев
659 686
3333
Преподавател доц. д-р Маргарита Денева
659 685
3331
Преподавател доц. д-р Мишо Мацанков
659 685
3331
Преподавател доц. д-р Никола Георгиев
659 592
4515
Преподавател гл.ас. д-р Васил Драмбалов
659 687
3335
Преподавател гл.ас. д-р Василина Златанова
659 689
3339
Преподавател гл.ас. д-р Николай Паунков
659 687
3335
Преподавател ас. Ана Димитрова
659 687
3335
Преподавател ас. Минчо Велков
659 512
4236
Технолог инж. Милан Калев
659 682
3325

Факултет по машиностроенe и уредостроене

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Декан доц. д-р Красимир Амбарев
659 575
628 600
4434
Зам. декан доц. д-р Силвия Салапатева
659 613
4201
Зам. декан доц. д-р Райчо Райчев
659 623
4231
Гл. експерт Мария Попова
659 563
4240
Секретар Паулина Пенова
659 573
4239
длъжност, име телефон ел. поща каб.
ИД Ръководител доц. д-р Милчо Ташев
659 655
3220
Секретар  Ирена Спасова
659 586
4421
Преподаватели
доц. д-р Димитър Петров
659 517
4109
доц. д-р Милчо Ташев
659 655
3220
доц. д-р Павлинка Кацарова
659 636
3112
гл.ас. д-р Аделина Василева
659 590
4403
гл.ас. д-р Димитър Димитров
659 517
4109
гл.ас. д-р Климент Георгиев
659 590
4403
ас. д-р Пенко Митев
659 590
4403
Технолог инж. Бано Стефанов
659 656
3211A
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Илия Четроков
659 611
659 616
4203
Секретар
Ирена Спасова
659 612
4202
Преподавател
доц. д-р Ангел Ленгеров
659 613
4201
Преподавател
доц. д-р Ангел Попаров
659 619
4216
Преподавател
доц. д-р Боян Дочев
659 615
4220
Преподавател
доц. д-р Георги Левичаров
659 624
4232
Преподавател
гл.ас. д-р Константин Чукалов
659 617
4218
Преподавател
гл.ас. д-р Съби Събев
659 614
4221
Преподавател
ас. д-р Десислава Димова
659 615
4220
Преподавател
ас. Агоп Измирлиян
659 619
4216
Технолог
Васил Петков
659 605
4106
Технолог
Георги Шпиталов
659 609
4101
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Атанас Начев
659 521
659 514
4330
Секретар Христина Зеленкова
659 520
4329
Преподавател проф. д-р Въльо Николов
659 594
659 556
4517
Преподавател доц. д-р Красимир Амбарев
659 518
4112
Преподавател доц. д-р Силвия Салапатева
659 613
4201
Преподавател доц. д-р Христиан Панайотов
659 518
4112
Преподавател гл.ас. д-р Атанаси Ташев
659 626
4234
Преподавател гл.ас. д-р Данчо Колибаров
659 593
4516
Преподавател гл.ас. д-р Йордан Стоянов
659 626
4234
Преподавател гл.ас. д-р Станимир Пенчев
659 632
3104А
Преподавател гл.ас. д-р Стилияна Танева
659 524
4301
Преподавател гл.ас. д-р Стоян Аврамов
659 593
4516
Технолог Иван Маджев
659 523
4303
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Силвина Илиева
659 625
4233
Секретар Катя Додова
659 625
4233
Преподавател доц. д-р Райчо Райчев
659 623
4231
Преподавател гл.ас. д-р Валери Бакърджиев
659 513
4237
Преподавател гл.ас. д-р Чавдар Пашински
659 622
4230
Преподавател ас. Александър Георгиев
659 513
4237
Преподавател ас. Георги Джурков
659 622
4230
Преподавател ас. Иванка Делова
659 623
4231
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Георги Георгиев
659 703
659 706
1203
Секретар Иванка Атанасова
659 717
1217
Преподавател проф. д-р Тони Михова
659 714
1214
Преподавател доц. д-р Николай Катранджиев
659 715
1215
Преподавател гл.ас. д-р Десислава Шатарова
659 716
1216
Преподавател гл.ас. д-р Елена Златанова
659 712
1212
Преподавател гл.ас. д-р Таня Гигова
659 706
1206
Преподавател ас. д-р Марияна Ковачева
659 716
1216
Преподавател ст.преп. д-р Даниела Вълева
659 712
1212
Преподавател ст.преп. Анет Арабаджиева
659 707
1207
Преподавател ст.преп. Константина Няголова
659 722
1222
Преподавател ст.преп. Надежда Гешанова
659 716
1216
Преподавател ст.преп. Надя Попова
659 707
1207
Преподавател ст.преп. Пенка Танева
659 722
1222
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Албена Павлова
659 652
3214
Секретар Мая Чолакова
659 680
3308
Преподавател – математика доц. д-р Васил Петров
659 680
3308
Преподавател – математика гл.ас. д-р Ива Найденова
659 651
3212
Преподавател – математика гл.ас. д-р Радка Колева
659 651
3212
Преподавател – математика ас. Радослава Терзиева
659 651
3212
Преподавател – физика гл.ас. д-р Георги Добрев
659 654
3218
Преподавател – физика ас. Зара Касапетева
659 654
3218
Преподавател – химия доц. д-р Ивалина Петрова
659 653
3216
Преподавател – химия гл.ас. д-р Калина Камарска
659 653
3216
Технолог Донка Ранчева
659 653
3216

Специализирано обучение

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител проф. д-р Въльо Николов
659 620
4228
Организатор Христина Зеленкова
659 520
4329
длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител доц. д-р Георги Георгиев 659 703
659 706
1203