Задочно обучение – кандидатстване, класиране, записване

За учебната 2024/2025 г. в задочна форма на обучение се приемат студенти по следните специалности:
– Машиностроене и уредостроене
– Машиностроителна техника и технологии
– Мехатроника
– Автотранспортна техника
Занятията на задочно обучение са два пъти в годината по 3 седмици (вкл. събота и неделя), като за зимния семестър са през м. Януари 2025 г., а за летния семестър – през м. Май 2025 г.
Обучението е по държавна поръчка, семестриалната такса е 335 лв.

Състезателният бал се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави една от следните оценки:
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по информатика, умножена по 3
– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по информационни технологии, умножена по 3
– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Кандидатстване – от 01.08.2024 г. до 30.09.2024 г.
Кандидатстудентските документи са:
– заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите
– оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.
Документите се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Учебен отдел – каб. 4424, 4426 и 4427.

Документите можете да изпратите и на umo@tu-plovdiv.bg и да заплатите таксата за кандидатстване по банков път. В този случай си изтеглете заявлението, попълнете го, сканирайте го и заедно със сканираната диплома за средно образование (а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение за завършен първи гимназиален етап) го изпратете на посочения мейл.

Таксата за кандидатстване е 50 лв. и може да се заплаща:
– в Учебен отдел при подаването на заявлението
– на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249)
– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив
Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Обявяване на първо класиране – 02.10.2024 г.
Записване след първо класиране – от 03.10. до 10.10.2024 г. в работните дни от 8.30 до 16.30 ч.

Телефони за информация – (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568