165 кандидати се явиха на редовния изпит по математика във Филиала на ТУ-София

165 кандидат-студенти се явиха на днешния редовен изпит по математика в Технически университет-София, филиал Пловдив, който се проведе в IV-ти учебен корпус на висшето училище.

Изпитният вариант беше раздаден в 9.00 ч.Кандидатите разполагаха с четири астрономически часа, за да се справят с тест по математика с 30 въпроса. Първите 20 от тях бяха с избираем отговор от пет възможни, а останалите 10 задачи – с отворено решение.

18 квестори следяха за спазването на правилата в изпитните зали. Кандидатите нямаха право да използват мобилни телефони и калкулатори.

Резултатите ще са ясни до 20 юни /четвъртък/ и могат да бъдат проверени на сайта на университета с входящия номер от заявлението за явяване на изпит и ЕГН.

Оценките важат за кандидатстване във всичките 13 специалности на пловдивското висше училище, както и за Технически университет -София и Факултет и колеж – Сливен. Ако някой от кандидатите не е доволен от резултатите си от положените изпити /предварителни или редовни/ , може да избере при балообразуването оценката от матурата по БЕЛ, математика, физика, информатика или информационни технологии. Може да се кандидатства и с оценката от професионална матура /ДИППК/, но само в съответното професионално направление.

Приемането на документи за кандидатстване в Технически университет-София, филиал Пловдив започва на 20 юни и ще приключи на 5 юли 2024г.

Заявленията могат да се подават по Интернет или на място в зала 4430 в сградата на университета на  ул. „Цанко Дюстабанов“ 25.

Резултатите от първото класиране ще са ясни на 6 юли 2024г, а от второто на 13-ти юли 2024г.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.tu-plovdiv.bg/кандидат-студенти/прием-2024/