Кандидатстудентска информация

Справки можете да направите в Учебен отдел: 

IV корпус - ул. "Цанко Дюстабанов" 25, каб. 4424, 4426 и 4427

на телефони (032) 659-566, 659-567, 659-568, 659-565 

и на e-mail umo@tu-plovdiv.bg