Подаване на заявления за предварителни изпити в Учебен отдел

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет - София, Филиал Пловдив (каб. 4424, 4426 и 4427 - IV корпус, ул. "Цанко Дюстабанов" 25) всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук. 

Таксата за всеки заявен изпит е 40 лв. и може да се заплаща: 

- в Учебен отдел при подаването на заявлението 

- на постерминал в касата на Филиала (стая 4249) 

- по банков път (предварително - по сметката на Филиала) 

IBAN: BG43UNCR75273154638901  

BIC: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив  

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.  

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.