Подаване на заявления за предварителни изпити в регионалните центрове и бюра

Заявленията се подават в: 

- Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ 

- Регионалните центрове за прием на документи на НАПС 

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук. 

Таксата се заплаща при подаването на заявлението.