Подаване на заявления за предварителни изпити по интернет

При подаване на заявление за явяване на предварителните изпити да се спазват следните изисквания: 

1. За предварителния тест по математика на 27.03.2021 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове: 

- ТУ-София - http://priem.tu-sofia.bg/ 

- Филиал Пловдив - http://ksk.tu-plovdiv.bg/ 

- ИПФ - Сливен - http://www.tu-sliven.com/ 

2. За предварителните тестове по математика на 10.04.2021 г. и 24.04.2021 г.: 

- ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предходен тест или изпит, желателно е да подаде заявление само в сайта на мястото, където полага предходния тест или изпит; 

- ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се online заявление само на едно от посочените в т. 1 места. 

3. За предварителният изпит по английски език на 03.04.2021 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове: 

- ТУ-София - http://priem.tu-sofia.bg/ 

- Филиал Пловдив - http://ksk.tu-plovdiv.bg/ (само английски език) 


Редът за подаване на заявлението по интернет е следният: 

1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта 

2. Изпращане на попълненото заявление 

3. Потвърждение на e-mail 

4. Очакване на прикачен файл по e-mail със заявлението и талона със сградата и залата за явяване на всеки тест (изпит). 

Ако не сте получили последния e-mail, можете да си проверите въведените данни и входящия номер, както и да разпечатате талон за изпит от тук 

5. Заплащане на таксата (таксите) по банков път 


Таксата за всеки заявен изпит е 40 лв. 

Заплаща се по сметка 

IBAN: BG43UNCR75273154638901 

BIC: UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк Пловдив 

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”. 

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 


ВАЖНО: Подалите вече заявление за предварителни изпити по интернет могат да попълнят следващ изпит в online заявлението, могат да се обадят в Учебен отдел (тел. (032) 659 565; 659 566; 659 567; 659 568) или изпратят на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg данните си (Име, ЕГН) и пишат кой изпит желаят да бъде допълнен. Таксата се заплаща пак по банков път на сметката на Филиала. 

При проблеми с потвърждаването на линка в мейла, използвайте браузера по подразбиране на компютъра Ви и при online заявлението.