Календарен график за приемане на документи за кандидатстване за учебната 2021/2022 г.

Включва сроковете за подаване на документи за образователно-квалификационна степен "бакалавър"