Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили "Професионален бакалавър" по специалност от същото професионално направление

Завършилите ОКС "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват в ОКС "Магистър" само за специалности от същото професионалното направление, което са завършили. 

Срокът на обучение е 2 години (4 семестъра).