Подаване на кандидатстуденстки документи в Учебен отдел

Документите се подават всеки работен ден до 08.07.2021 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч., а в събота и неделя (на 26.06, 27.06., 03.07. и 04.07.2021 г.) - от 9.00 ч. до 16.00 ч. 

Явяващите се на кандидатстудентски изпит - до 01.07.2021 г. 

 

Кандидатстудентските документи са: 

– заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите 

– оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 


Бланката на заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.  

Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 40 лв. и може да се заплаща: 

- в Учебен отдел при подаването на заявлението 

- на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249) 

- по банков път (предварително - по сметката на Филиала) 

IBAN: BG43UNCR75273154638901  

BIC: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив  

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.  

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 

Положените вече предварителни изпити не се заплащат.