Подаване на кандидатстудентски документи в регионалните центрове и бюра

Кандидатстудентски документи се подават в:  

- Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ  

- Регионалните центрове за прием на документи на НАПС  


Кандидатстудентските документи са: 

– заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите 

– оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 


Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.  

Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 40 лв. и може да се заплаща: 

- при подаване на документите 

- по банков път (предварително - по сметката на Филиала) 

IBAN: BG43UNCR75273154638901  

BIC: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив  

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.  

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 

Положените вече предварителни изпити не се заплащат.