Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал

За всички специалности във филиала в гр. Пловдив можете да кандидатствате: 

- с оценка от зрелостен изпит (матура) по Български език и литература (БЕЛ), Математика или Физика 

- с оценка от кандидатстудентски тест по математика (предварителен или редовен, както и положен в друго висше училище) 

- с оценка от олимпиада, конкурс или състезание 


Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави една от следните оценки: 

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.9 

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3 

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3 

– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3 

За специалност "Индустриално инженерство" (на английски език) допълнително се изисква издържан конкурсен изпит по английски език или държавен зрелостен изпит по английски език или сертификат за владеене на езика. 

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура). 


При подаване на документите за специалностите във Филиала, всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани за ТУ-София или ИПФ-Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал. 

Препоръчително е кандидат-студентите, при попълване на заявлението за кандидатстване, да посочват повече специалности, защото: 

- Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея). 

- Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.