КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОКОНЧАТЕЛНО 

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Записване - от 14.07. до 17.07.2020 г. от 8.30 до 16.30 ч. 

Класираните кандидат-студенти се записват окончателно в съответната специалност в определения срок. 

Документи за записване: 

1. Диплома за средно образование (оригинал и ксероксно копие). Оригиналът се връща след проверка на ксерокопието. 

2. Лична карта 

3. Четири снимки 

4. Студентска книжка - закупува се от книжарницата срещу IV корпус 

5. Студентка карта (по желание) - закупува се от книжарницата срещу IV корпус 

6. Документи за записване от факултетната канцелария 

7. Квитанция за внесена семестриална такса. 

Приетите кандидат-студенти внасят държавна такса за обучение за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. в размер на 350 лв. 

Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка. 


Записването се извършва по факултети и специалности както следва: 

Факултет по електроника и автоматика - стая 4241, тел. (032) 659 562 

• Компютърни системи и технологии 

• Електроника 

• Автоматика, информационна и управляваща техника 

• Електротехника 

• Индустриално инженерство (на английски език) 


Факултет по машиностроене и уредостроене - стая 4240, тел. (032) 659 563 

• Машиностроене и уредостроене 

• Машиностроителна техника и технологии 

• Мехатроника 

• Транспортна техника и технологии 

• Авиационна техника и технологии 

• Дизайн и печатни комуникации 

• Индустриален мениджмънт