Календарен график за провеждане на конкурсните изпити за учебната 2021/2022 г.

Включва график за провеждане на кандидатстудентските изпити за образователно-квалификационна степен "бакалавър", както и сроковете за обявявяне на резултатите от изпитите