ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Тук можете да проверявате: 

В етапа на предварителните конкурсни изпити: 

- въведените Ваши лични данни 

- заявените от Вас предварителни изпити 

- сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит) 

- оценки от положени конкурсни изпити 


В етапа на кандидатстване и класиране: 

- въведените Ваши лични данни 

- заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури 

- сгради и зали за явяване на изпити (вкл. талон за явяване на изпит) 

- оценки от положени конкурсни изпити 

- балообразуващи оценки 

- състезателен бал 

- резултати от класирания 


Проверката се извършва по входящ номер и ЕГН на кандидат-студента. 


Вход